Visie

Visie

Om succesvol een project kunnen realiseren is een aantal randvoorwaarden van toepassing:

  • er moet een goede samenwerking tussen opdrachtgever, organisatie, gebruiker en teamleden zijn.

  • de noodzaak of het nut van het project moet helder zijn. Uiteindelijk moeten de resultaten van het project een positieve bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen.

  • de organisatie moet tijd hebben of maken om het project te kunnen realiseren. Teamleden vanuit de organisatie moeten vrijgemaakt kunnen worden van hun dagelijkse werkzaamheden

  • teamleden moeten bij elkaar in één ruimte kunnen zitten. Interactie moet altijd kunnen plaatsvinden, niet alleen tijdens geplande overleggen.

  • en de, in mijn ogen, misschien wel belangrijkste randvoorwaarde: je moet de juiste projectmanager op het project hebben. Er zijn projecten waar een hele strakke deadline opstaat en waar hardhandig het resultaat bereikt moet worden. Daar heb je een bepaald type projectmanager voor nodig die heel strak kan sturen en waarbij omgeving en emoties minder van belang zijn. Er zijn ook projecten waarbij de omgeving een belangrijke rol speelt. Daar is een sociaal vaardigere projectmanager nodig. De één is niet beter of slechter dan de ander, maar het project en de projectmanager moeten wel bij elkaar passen, anders gaat het gegarandeerd mis.

Bij het uitvoeren van projecten is het goed om uitgedachte methodieken toe te passen zoals Prince2 en Agile/Scrum. Toepassing van de methodieken bepaalt niet het resultaat, maar geeft sturing zowel voor de projectmanager als de omgeving.

Naast het uitvoeren van een project in een organisatie, heb ik gemerkt dat je als externe medewerker vaak toegevoegde waarde kunt hebben voor de organisatie op andere gebieden dan het project. Je brengt een schat aan ervaring mee en kunt organisaties met elkaar vergelijken. Het is goed om waar mogelijk organisaties verder te helpen met jouw ervaring. De organisatie moet daarvoor open staan, gelukkig is dat ook vaak zo.

Hoe zullen projecten in de toekomst gaan? Ik verwacht dat het kortcylcisch resultaten opleveren door intensieve samenwerking van project en organisatie (Agile/Scrum) blijft. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel, daar hoort een snelle projectaanpak bij. Dat vraagt wel wat van de organisatie, die moet ook de snelheid aan kunnen. Daar zie ik dat nog veranderingen nodig zijn.